Vrijwaring

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die we besteden aan de inhoud van de website en gerelateerde platforms, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie incompleet of incorrect is. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden. Uitspraken en meningen die in artikelen en aankondigingen op de site worden gedaan, zijn van de auteurs zelf en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de redactie, webmaster, of internetdienstverlener. We kunnen niet garanderen dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor u het raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zoals ze daadwerkelijk zijn, zonder enige (impliciete) garantie of waarborg voor de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortkomt uit of op enige wijze gerelateerd is aan het gebruik van de website, zijn forums, of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Ook zijn we niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie verkregen via de website. De website garandeert noch onderschrijft enig product of dienst die in haar publicaties wordt genoemd, noch staat zij in voor enige claim gemaakt door de fabrikanten van zulke producten. Met dit in het achterhoofd wordt de lezer altijd aangeraden om onafhankelijke informatie in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van via de website verkregen informatie. De informatie op de website wordt wekelijks bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden doorgevoerd.