Studie onthult: Mensen die taalfouten corrigeren zijn onsympathiek!

In het onderzoek werden 83 mensen gevraagd om door e-mails heen te scrollen, sommige vol spelfouten en andere perfect. De taak was om de schrijvers te beoordelen op intelligentie en vriendelijkheid. Inderdaad werd het oordeel vooral gebaseerd op deze aspecten.

Voorafgaand aan de eigenlijke test vulden de deelnemers een persoonlijkheidsvragenlijst in. Wat bleek? Mensen die over het algemeen vriendelijk zijn, stoorden zich niet zo aan de taalfouten en letten meer op wat er nou eigenlijk stond. De minder hartelijke types echter, die konden zich echt opwinden over de fouten en legden de nadruk erop. Met name grammaticale misstappen zorgden voor irritatie bij deze groep.

Het komt er dus op neer dat mensen die wat minder gezellig zijn en misschien zelfs een beetje bot, vaak worstelen met het accepteren van onvolkomenheden. Dus als je niet als onaardig bestempeld wilt worden, doe je er goed aan je mondelinge rode pen te laten voor wat het is en wat soepeler te zijn met taalfouten van anderen.