In welk seizoen je bent geboren heeft volgens de wetenschap impact op je karakter…

Voor mensen die niet in de astrologie geloven klinkt het misschien belachelijk, maar de maand waarin je bent geboren legt een verband met je karakter. Maar het is ook de wetenschap die dit bevestigt. Er zijn een aantal stellingen die dit ten grondslag leggen. De eerste beroept zich in feite op een vermeende zwaartekrachtinvloed van de planeten. De tweede stelling houdt rekening met de omgevingsfactoren die tijdens het verblijf verblijf van de foetus in de baarmoeder op de een of andere manier het karakter van het toekomstige kind kunnen bepalen.


Maart, april en mei
Degenen die in maart april of mei zijn geboren hebben een uitzonderlijk positieve, beschikbare, enthousiaste persoonlijkheid ten opzichte van het leven. Omdat je geboren bent in de lente heb je aanleg om een gelukkige gelukkige gemoedstoestanden te beleven. Momenten van depressie kan je beschouwen als een begin van de terugkeer naar sereniteit. Wanneer er teveel factoren van geluk worden belemmerd, zijn lentemaanden geborenen niet in staat om deze druk te weerstaan. Uit een eerder onderzoek werd aangetoond dat de aanleg voor ontwikkeling van depressieve vormen vooral aanwezig zijn bij degenen die in mei zijn geboren.


Juni, juli en augustus
Voor wie in de zomer is geboren hebben we goed nieuws. De laatste maanden van deze zwangerschap waren in de lente en hadden een uitstekende invloed op de foetus. Degenen die geboren zijn in juni, juli en augustus hebben een extreem zonnig en expansief karakter. ook al is in deze laatsten veel meer een cyclisch onderdeel aanwezig, waardoor ze met korte tussenpozen stemmingswisselingen hebben. Dit alles leidt op geen enkele manier tot bipolaire stoornissen, integendeel, de diagnose van bipolarisme wordt heel weinig gesteld bij degenen die geboren zijn in de zomermaanden.


September, oktober en november
Het zal de overvloed aan fruit zijn geweest tijdens de zomermaanden, of de lange dagen, het is een feit dat ook degenen die in de herfstmaanden geboren zijn meestal zonnig en positief zijn. In hun geval voldoet de wetenschap een beetje aan de woorden van de astrologie: dit zijn de maanden van de weegschaal, symbool van eerlijkheid en rechtvaardigheid, en ook de wetenschap bevestigt dat diegenen geboren in de maanden september, oktober en november deze kenmerken hebben. Ze hebben een klein defect: ze raken erg snel geïrriteerd.


December, januari en februari
De wetenschap heeft opgemerkt dat het de mensen die in deze maanden geboren zijn die gemakkelijker psychische en depressieve stoornissen ontwikkelen. Uiteraard is dit slechts een statistiek die de meest ernstige gevallen analyseert, maar het is een feit dat degenen die in de wintermaanden geboren zijn, heel creatief en fantasierijk zijn. Een andere statistiek uitgevoerd op een aantal beroemdheden heeft geconstateerd dat de meesten van hen in de winter geboren zijn.

(Bron foto: Lara Schneider)