Parkeren in de berm: Wat je moet weten (99% doet het verkeerd!)

Stel je voor dat je het dorp verlaat en een rustige weg op gaat. Je vindt een geschikte plek langs de kant van de weg en vraagt je af of het toegestaan is om daar te parkeren. De vraag is: mag je hier langs de weg parkeren? Denk goed na over de verkeersregels als je buiten het dorp bent.

Lees het antwoord op de volgende pagina.


Antwoord:

Ja, je kunt buiten de bebouwde kom in de berm parkeren, tenzij er andere aanwijzingen zijn. Dit houdt in dat je op een groot aantal wegen buiten het dorp je auto langs de kant van de weg mag zetten, zolang er geen borden zijn die het verbieden of andere verkeersregels overtreden worden.

Onthoud altijd goed op verkeersborden en de regels te letten om er zeker van te zijn dat je veilig en volgens de regels parkeert!

(Zie uitleg op youtube kanaal: Youtube )