Kinderen die zich verslikken is ongeluk nummer EEN (zó voorkom je het!)

Hoewel druiven, knakworsten en snoeptomaatjes normaal gezien een smakelijke hap vormen, kunnen ze een potentieel gevaar vormen voor jonge kinderen onder de vijf jaar. Aan de hand van een tragisch nieuwsbericht van het voorbije weekend, waarbij een peuter stierf na een stuk pannenkoek ingeslikt te hebben, wil ik stilstaan bij de risico’s van verslikken bij kinderen en tips geven hoe dit kan worden voorkomen.

Bepaalde voedingsmiddelen kunnen inderdaad riskant zijn voor kinderen. Daarbij gaat het niet alleen om de voedselkwaliteit, maar ook om de vorm en consistentie van het voedsel. Experts wijzen erop dat vooral ronde, gladde voedingsmiddelen met een grootte vergelijkbaar met de luchtpijp van een kind een verhoogd risico op verstikken met zich meebrengen. Fieke Slee, kinderarts, samen met chirurge Mariëlle Vehmeijer, auteurs van het boek ‘Pas op, kijk uit’, leggen dit risico uitgebreid uit.

Hoe je het voorkomt lees je op de volgende pagina!